محصولات
دوربین تحت شبکه
Bullet
1.3مگا پیکسل

EIPC-B111-F36

 • دوربین مداربسته تحت شبکه بولت اکسوم
 • 1.3 مگاپیکسل
 • لنزثابت 6 یا  3.6
 • دید در شب 30 متر
 • دیجیتال WDR وPOE
 • IK10 . IP66 . ONVIF
EIPC221ER-DF36

 • دوربین مداربسته تحت شبکه بولت اکسوم
 • 1.3 مگاپیکسل
 • لنزثابت 6 یا  3.6
 • دید در شب 30 متر
 • دیجیتال WDR وPOE
 • IK10 . IP66 . ONVIF
EIPC2321EBR-P

 • دوربین مداربسته تحت شبکه بولت اکسوم
 • 1.3 مگاپیکسل
 • لنزمتغیر 7~22
 • دید در شب 30 متر
 • دیجیتال WDR وPOE
 • IK10 . IP66 . ONVIF
EIPC241ER5-DL

 • دوربین مداربسته تحت شبکه بولت اکسوم
 • 1.3 مگاپیکسل
 • لنزمتغیر 2.6~12
 • دید در شب 30 متر
 • دیجیتال WDR وPOE
 • IK10 . IP66 . ONVIF
EIPC241L-IR-IN
 • دوربین مداربسته تحت شبکه بولت اکسوم
 • 1.3 مگاپیکسل
 • لنزمتغیر 2.6~12
 • دید در شب 30 متر
 • دیجیتال WDR وPOE
 • IK10 . IP66 . ONVIF