محصولات
دوربین تحت شبکه
Bullet
2مگاپیکسل

EIPC-B232SU

بولت 2mp اکسوم

لنز ثابت 4-6

 Super Starlight-WDR

EIPC-BP452G

بولت 2mp اکسوم

موتورایز 3-6

Lowlight-DWDR

Exsom EIPC-B112

دوربین تحت شبکه 2مگاپیکسل-لنز ثابت

EIPC-B112-F(40)(60)

بولت 2mp اکسوم

لنز ثابت 12 یا6 یا 3.6

Lowlight-WDR