محصولات
دستگاه ضبط NVR
8 SATA

ENVR-3864R
  • ورودی 64 کانال IP
  • پهنای باند ورود320Mb
  • ضبط تا کیفیت 12MP
  • خروجی 4K (1)HDMI 2
  • پشتیبانی 8 هارد8TB
  • پشتیبانیRAID1,RAID5
  • ONVIF.H264.H265