محصولات
دستگاه ضبط NVR
16 SATA

ENVR516-128
  • ورودی 128 کانال IP
  • پهنای باند ورود512Mb
  • ضبط تا کیفیت 12MP
  • خروجی 4K HDMI X2
  • پشتیبانی16هارد8TB
  • پشتیبانیRAID1,RAID5
  • ONVIF.H264.H265