محصولات
سوئیچ POE
سوئیچ غیر مدیریتی

PM3006 FSN
 • دارای6 پورتRJ45 10/100
 • 4 پورت Max 32W) PoE)
 • 2 پورت Uplink 10/100
 • حداکثر توان خروجی 60/120W
PM3008 FSN
 • دارای 8 پورتRJ45 10/100
 • 8 پورت Max 32W) PoE)
 • حداکثر توان خروجی 150W
UP3010 FSN
 • دارای 10 پورتRJ45 10/100
 • 8 پورت Max 32W) PoE)
 • 2 پورت Uplink 10/100
 • حداکثر توان خروجی 120W
UP3010 FSF
 • دارای 10 پورتRJ45 10/100
 • 8 پورت Max 32W) PoE)
 • 1 پورت Uplink 10/100
 • 1پورت SC
 • حداکثر توان خروجی 120W