محصولات
سوئیچ POE
سوئیچ باLCD

PM3012FSFL
 • دارای8 پورتRJ45 10/100 با LCD
 • 8 پورت Max 32W) PoE)
 • دارای 2 پورت کمبو گیگابایت
 • حداکثر توان150/200W
PM3020 FSNL
 • دارای16 پورتRJ45 10/100 با LCD
 • 16 پورت Max 32W) PoE)
 • دارای 2 پورت کمبو گیگابایت TP/SFP
 • حداکثر توان خروجی260W
PM3008 GSNL
 • دارای8 پورتRJ45 10/100/1000 با LCD
 • 8 پورت Max 32W) PoE)
 • حداکثر توان خروجی 150/200W
PM3028 FSNL
 • دارای24 پورتRJ45 10/100 با LCD
 • 24 پورت Max 32W) PoE)
 • دارای 2 پورت کمبو گیگابایت TP/SFP
 • حداکثر توان خروجی 330W
PM3018 GSNL
 • دارای16 پورتRJ45 10/100/1000 
 • 16 پورت Max 32W) PoE)
 • دارای 2 پورت گیگابایت TP/SFP
 • حداکثر توان خروجی 260W