محصولات
سوئیچ POE
سوئیچ مدیریتی

PM3020 FSM
 • دارای16 پورتRJ45 10/100
 • 2 پورت کمبو گیگابایت TP/SFP
 • 16 پورت Max 32W) PoE)
 • حداکثر توان خروجی 330W
UP3028 GSM
 • دارای24 پورتRJ45 10/100/1000
 • دارای 4 پورت Uplink Sfp
 • 24 پورت Max 32W) PoE)
 • حداکثر توان خروجی 330W
PM3012 FSM
 • دارای8 پورتRJ45 10/100
 • 2 پورت کمبو گیگابایت TP/SFP
 • 8 پورت Max 32W) PoE)
 • حداکثر توان خروجی 150W
PM3028 FSM
 • دارای24 پورتRJ45 10/100
 • 2 پورت کمبو گیگابایت TP/SFP
 • 24 پورت Max 32W) PoE)
 • حداکثر توان خروجی 400W